Czytanie książek z punktu widzenia psychologii

Po przeprowadzeniu wielu doświadczeń uczeni ustalili, że czytanie książek przyczynia się do zmian kory mózgowej. Kierujący badaniami naukowcy, przyznali jednak, że jeszcze nie ustalili w jaki sposób kształtuje się poziom wykształcenia i osobowości dzięki czytaniu.

Ostatnie badania zostały ukierunkowane na poznanie procesów, które zachodzą w mózgu w trakcie czytania i po przeczytaniu danej książki. W niedawno przeprowadzonym eksperymencie wzięło udział 12 studentów, którzy codziennie, przez kolejne dziewiętnaście dni, czytali powieść Roberta Harrisa „Pompeje”.

Książka ta została wybrana nieprzypadkowo. Psycholodzy uznali, że jest to utwór, który zawiera ciekawie i inteligentnie napisaną fabułę i jest nasączony realistycznymi faktami historycznymi. Badania wykazały, że na następny dzień, po przeczytaniu 30 stron powieści, część mózgu odpowiedzialna za procesy językowe zaczęła pracować aktywniej.


Blog o redakcji i korekcie: http://tiny.cc/profesjonalnaredakcja


Psycholodzy na podstawie tych badań, doszli do wniosku, że przeczytane książki sprzyjają rozwojowi pamięci. Doszli też do przekonania, że czytanie książek wywiera pozytywny wpływ nie tylko na psychikę, ale również na poprawę fizycznego dobrego samopoczucia.