Tworzenie artykułów, od czego trzeba zacząć?

1. Czytanie tekstu:
Czytanie całości oraz porządkowanie tekstu, sprawdzanie jego układu, czy np. jest on odpowiedni i co najważniejsze logiczny i spójny w całości. Należy też tutaj poprawić brzmienie samego leadu , śródtytułów – jeżeli po ich przeczytaniu występują w tych elementach niejasności, nieścisłości językowe. Następnie po tym etapie można już zacząć tworzyć od kilku do kilkunastu propozycji tytułów, z których wybrany zostanie tylko ten najlepszy. Jako Copywriter powinieneś zawsze sprawdzać swój tekst pod kątem stylistyki, zwracając baczną uwagę na poprawność – używania związków frazeologicznych oraz właściwą ich odmianę. Również w tekście warto rozwijać własne skróty myślowe, trudne terminy, które dla czytelników mogą wydawać się obce, nieznane.

Pisany tekst powinien zawierać chwytliwy, atrakcyjny tytuł, lead, który przyciąga uwagę oczu osób czytających go oraz zajmuje całą uwagę ludzkiego umysłu (czytelnika) – w trakcie jego czytania. Zwięzłe sformułowania zdaniowe oraz jasne w komunikacji śródtytuły, a także podzielona treść na krótkie akapity, z których każdy prezentuje oraz rozwija tylko jedną myśl. Taki zabieg pisarski stanowi ogromny walor, będący widocznym i nieodzownym plusem- tekstowym asem w rękawie takiego tekstu i też asem u jego autora. Jednocześnie dobrze napisany tekst powinien być również zakończony -podsumowaniem lub mocnym akcentem, czyli puentą .

2. Interpunkcja i pisownia:
Sprawdzanie interpunkcji i pisowni oraz ich prawidłowa interpretacja jest rzeczą absolutnie niezbędną. Albowiem podczas sprawdzania pisowni oraz interpunkcji, kiedy ponownie czytasz swój tekst jako Copywriter, musisz zwrócić szczególną uwagę na formy gramatyczne i językowe. Pomogą w tym dostępne licznie: narzędzia online: słownik internetowe zautomatyzowane korektory tekstowe, poradnie językowe online itp. JEDNAK NIE POLEGAJ NA NICH ZAWSZE W 100%. ZAWSZE DLA PEWNOŚCI SPRAWDŹ KILKA RAZY I JEŻELI JEST TAKA MOŻLIWOŚĆ, WÓWCZAS W KILKU ŹRÓDŁACH

3. Kursywa- terminy obco brzmiące:
Słowa obcojęzyczne, nieznane dobrze jest oznaczyć je kursywą. Jest to dość dobra i skuteczna praktyka -kreacji tekstów. Jeśli podejrzewasz, że Twój odbiorca może nie znać ich znaczenia, wówczas możesz napisać w nawiasie, -zanotować ich znaczenie i wyjaśnić je, co znaczą one w języku polskim, np. SoC (tłum. z j. ang. na j.pl.: układ scalony, procesor zawierający kompletny system elektroniczny).

4. Strona bierna oraz strona czynna:
Strona bierna i strona czynna odnośnie do tego- koniecznie zapamiętaj: w Internecie przyjęło się unikanie strony biernej.w różnorakich tekstach . Z tego powodu warto przeredagować te fragmenty tekstu, które mogą ją zawierać. Oczywiście i w razie potrzeby można zredagować tzw. przypisy redakcyjne, które zostaną umieszczone na końcu danego fragmentu lub całego tekstu, albo po prostu zostaną one ujęte w nawiasach.


Zapraszamy: https://www.jezykowa.waw.pl/


5. Pisownia w kontekście poprawnej ortografii i interpunkcji -online:
Sprawdzenie pisowni – ortografii i interpunkcji. Cały tekst można sprawdzić za pomocą dostępnego narzędzia online – tzw. korektora tekstów. Niestety żaden z oferowanych programów w Internecie nie jest w stanie wychwycić wszystkich możliwych błędów i niespójności pojawiających się w tekście. Dlatego tak bardzo ważne jest tutaj: znajomość obowiązujących zasad gramatyczno- ortograficznych oraz umiejętność ich wykorzystania w języku polskim.